Østre Landsret

Byggeår
2010
Sted
Danmark, København

Centralt i den danske hovedstad København renoverede Landskabsarkitektfirmaet Schønherr K/S forpladsen til Østre Landsret. Den lette hældning i terrænet er blevet opnået med en skrå flade udført i slebet Obernkirchener Sandstein®. Gangarealet er indrammet af massive, slebne sten, som på en spændende måde iscenesætter de forskellige hældninger, nogle gange parallelt med terrænet, andre gange parallelt med den opadstigende vej.

Afvandingen sker via en underjordisk drænrende, som overfladevandet løber ned i via rektangulære åbninger, der hvor de enkelte sandstensplader møder hinanden. Fordi man helt har undgået andre materialer, som f.eks. metalafdækninger, fremstår gangarealet særdeles harmonisk og symmetrisk.

Arkitekt
Schønherr K/S, Copenhagen, Rasmus Grandelag
Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen