Tekniske Data

Stentype: Obernkirchener Sandstein®
Testinstitut: Dr. Moll
Offentliggørelse: 2016

Trykstyrke iht. DIN EN 1926, middelværdi
111 MPa

Bøjetrækstyrke iht. DIN EN 12372, middelværdi
9,1 N/mm²

Brudbelastning ved forankringsdorn iht. DIN EN 13364, middelværdi
Ved 4 cm                                       2750 N
Ved 5 cm                                       3900 N


Vandabsorption iht. DIN EN 13755, middelværdi
4,7 %

Bulkdensitet iht. DIN EN 1936
2220 kg/m³

Åben porøsitet
16,8 %

Frostbestandighed iht. DIN EN 12371
Antal cyklusser / bestået
56 / ingen forandringer


Slitagebestandighed iht. DIN EN 14157, middelværdi iht. Böhme
18,731 cm³ / 50 cm

Glidemodstand iht. DIN EN 14231
SRV "wet"           84