Digitalisering af Former og Objekter

Tredimensionelle objekter og overflader kan vi både oprette digitalt efter model, ved hjælp af OBJ-filer eller fuldstændig løsrevet fra det eksisterende og om nødvendigt efterbearbejde digitalt. Disse 3D-modeller danner grundlag for den maskinelle bearbejdning af vores sten. Dermed er der også mulighed for skaleringer og formændringer – f.eks. ændring af den retning en figur kigger i.
Ved produktion af forfræsede arbejdsemner skal man være opmærksom på, at den ønskede detaljeringsgrad har betydning for, hvor lang bearbejdningstiden bliver. Vi rådgiver dig gerne ved planlægning af dine projekter og bistår dig med udviklingen frem til produktionsstart. Hvis du ønsker det, kan vi understøtte dig med vores mobile scanningsservice, og som partner bistår vi dig med implementering af dine projekter. Lad os overbevise dig om vores kompetencer og kvaliteten i de arbejdsemner, vi producerer.