Sålbænke og Gesimser

Gesimser er et gammelt og vigtigt designelement i europæisk arkitektur. Men de har også et konstruktivt formål. De beskytter den underliggende mur mod vejrpåvirkninger. Derfor betegnes de også som udkragninger over døre og vinduer. Gesimser kombineres med lodrette designelementer som pilastre og søjler, der igen hviler på vinduets sålbænk.

Vinduets sålbænk har ligeledes til formål at yde konstruktiv beskyttelse af den underliggende facade. Den er udad skråtstillet og har på undersiden en drypkant, som forhindrer, at regnvand løber ned ad facaden og efterlader løbemærker.

Indvendige vindueskarme er derimod et rent optisk element, og de installeres vandret. Deres form og dybde afhænger af murens tykkelse, vinduets indbygningsposition og planlagt anvendelse. De anvendes ofte som afsætningsareal, hvis de er dybe nok.