Statsbiblioteket i Åarhus

Byggeår
1902
Sted
Danmark, Åarhus, Vester Allé 12

Det danske statsbiblioteks tidligere bygning i Åarhus er en rigt udsmykket murstensbygning, der repræsenterer mange forskellige stilretninger. Den indtager en monumental plads i centrum af Åarhus. Over hovedindgangen viser et relief en kvinde, der vander visdommens træ, mens uglerne på gavlene symboliserer selve visdommen.

Gesimser, ornamenter og udsmykninger er af Obernkirchener Sandstein®. Da bygningen blev for lille til statsbiblioteket, og dette flyttede til en ny og større bygning, rykkede Erhvervsarkivet ind i 1962. Særligt bemærkelsesværdig er den rige udsmykning af læsesalen, som Karl Hansen-Reistrup skabte.

Arkitekt
Hack Kampmann
Bygherre
Den Danske Stat