Amalienborg Slot (Molktes Palæ)

Byggeår
1989 - 1995
Sted
Danmark, København

I første halvdel af det 18. århundrede besluttede Kong Frederik den Femte at udvide København med en barok bydel i fransk stil. Centrum i den nye Frederiksstad skulle være en ottekantet plads omgivet af kongelige palæer på det sted, hvor det lystslot lå, som Kong Frederik den Tredje havde opført til sin kone Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg, men som nedbrændte i 1689. Hofbygmester Nicolai Eigtved blev i 1749 udpeget som leder for projektet. Betingelsen for tildelingen af en af de fire byggegrunde var, at bygherren overholdt Eigtveds byggeplaner.

Som det første stod Molktes Palæ færdigt i 1754 efter en byggeperiode på kun fire år. Det sidste af de fire palæer blev færdiggjort i 1760. Siden 1794 har alle fire palæer været den danske kongefamilies ejendom, og de bruges i dag også til beboelse. De fire palæer fik fællesnavnet Amalienborg Slot efter det lystslot, som oprindeligt lå på dette sted.

I perioden fra 1989 til 1995 blev facaden på Molktes Palæ restaureret udvendigt. Til dette formål blev der anvendt Obernkirchener Sandstein®.

Arkitekt
Nicolai Eigtved
Bygherre
Adam Gottlob Moltke