Mursten

Mursten anvendes til alle typer af mure. Klassiske stengærder i have- og landskabsdesign har ligesom brudstensmure, der kan være forankret i mørtel i et eller to lag, til formål at skabe rumlig opdeling eller indhegne grundarealer. Murstenenes dimensionelle unøjagtigheder bliver udlignet ved hjælp af mørtelfuger. Tilpasning af stenene til projektet kan hurtigt udføres med hammer og mejsel.

Traditionelt opføres stengærder og brudstensmure af regionale natursten. Regionen Schaumburger i Tyskland er præget af brudstensmure, hussokler og endda hele bygninger opført i vores mursten. Men det er ikke kun i lokalområdet, at man sætter pris på vores sandstens kvalitet. Obernkirchener Sandstein® anvendes langt ud over Niedersachsens grænser til de mest forskelligartede projekter.