Gravsten

I antikken blev der uden for byerne anlagt deciderede gravgader. Her blev der opstillet gravsten rundt om et tempel eller et monument. Denne skik overtog de kristne og opsatte gravsten og stensarkofager uden for bymurene. Siden hen udviklede der sig en tradition for at stede fornemme kirkelige og verdslige personer til hvile under gulvet i kirker, kapeller og klostre. Gravene blev lukket med gravplader med indskrifter og reliefbilleder. Da pladsen under kirkegulvene slap op, blev gravpladerne sat op på vægge og søjler i kirken. Andre medlemmer af menigheden blev begravet på kirkegården, hvor der ligeledes blev opstillet gravsten; ofte blev disse også monteret på kirkemurene. Siden det 18. århundrede blev det mere almindeligt med opretstående gravsten.

En grav er et meget personligt sted til minde om den afdøde. Vi tilbyder derfor ingen færdiglavede gravsten. Stenhuggerne modtager kvadersten fra os til udarbejdelse af individuelle mindesmærker.