STEENGROEVE

De zandsteengroeves van Obernkirchen liggen vier kilometer ten oosten van Obernkirchen en zes kilometer ten zuiden van Stadthagen, waar de eerste grote bergketens uit de Noordduitse Laagvlakte oprijzen. Hier op het plateau van de Bückeberg wordt uit een van de oudste actieve steengroeves ter wereld sinds 1.000 jaar zandsteen gewonnen, die in heel Europa geleverd wordt.

Het winnen en vormen van de ruwe blokken gebeurt aanvankelijk vooral met spierkracht en eenvoudige gereedschappen. In de tijd van de industrialisatie worden de eerste machines in de steengroeve gebruikt. Met handboorhamers en spiegathamers wordt een groot aantal boorgaten resp. spiegaten zodanig in het gesteente gedreven, dat de contouren van het blok al bepaald zijn. Deze rijen boorgaten verzwakken het gesteente. Door het inslaan van wiggen, door het werken met breekijzers of met behulp van buskruitexplosies kan het gesteente vervolgens worden losgemaakt. Nadat de ruwe blokken uit de berg zijn losgemaakt, worden ze met kettingen omwikkeld en door een derrickkraan uit de hoge wand getild.

Sinds de jaren 80 worden voor de winning van zandsteen speciaal uitgeruste shovels gebruikt. Deze drijven een uitbreekdoorn tussen de natuurlijke afzettingslagen en maken de brokken zandsteen hiermee hydraulisch uit de berg los. De zo gewonnen brokken worden al in de steengroeve met een blokkenzaag op de verdere verwerking voorbereid.

In tegenstelling tot andere bouwproducten is er geen energie voor de productie van het eigenlijke bouwmateriaal nodig. Wij winnen de steen zoals die door de natuur gevormd is. We gebruiken hiervoor de modernste techniek zodat de geluidsoverlast en emissies minimaal zijn. Vanzelfsprekend is voor de mechanische bewerking energie nodig – maar deze energie wordt behoedzaam gebruikt. De emissies die hierdoor ontstaan zijn vrijwel te verwaarlozen.