Stenbrud

Der hvor massive bjergkæder for første gang hæver sig fra den nordtyske lavslette, ligger Obernkirchens Sandstensbrud fire kilometer øst for Obernkirchen og seks kilometer syd for Stadthagen. Her på Bückeberg-plateauet er der i 1.000 år blevet udvundet sandsten fra et af de ældste aktive stenbrud i verden, som har forsynet hele Europa.

Mens udvinding og tilhugning af råblokkene i starten i vid udstrækning foregik ved muskelkraft og med simple værktøjer, blev de første maskiner introduceret i stenbruddet i kølvandet på industrialiseringen. Med håndborehamre eller kileborehamre udførtes der talrige borehuller eller kilehuller i stenene, således at blokkens konturer allerede var fordefineret. Disse rækker af borehuller svækker stenen, således at den kan flækkes ved indhamring af kiler, ved bearbejdning med brækjern eller ved sprængning med sortkrudt. Efter at råblokkene er blevet frigjort fra bjerget, omvikles de med kæder og løftes op fra den høje bjergvæg med en derrick-kran.

Siden 1980'erne har man anvendt specialudstyrede hjullæssere til udvinding af sandsten. De driver en udbrækningsdorn ind mellem de naturlige lagdelinger og løsner på denne måde sandstenen hydraulisk fra bjerget i form af flager. Allerede i stenbruddet bliver de udvundede flager forberedt med en bloksav med henblik på videreforarbejdning.

I modsætning til andre byggematerialer kræves der ikke energi til fremstilling af selve råmaterialet. Vi henter stenene, som de er skabt i naturen, med ultramoderne teknik, der kun støjer og sviner lidt. Selvfølgelig kræves der energi til mekanisk bearbejdning – dog er den omhyggeligt anvendte energi og de derved opståede emissioner ubetydelige i sammenligning.