Colofon

Inhoudelijk verantwoordelijk (§ 6 MDStV):

Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co KG
Hannoversche Straße 23
31547 Rehburg-Loccum

Telefoon: +49 (0) 5037 304-0
Telefax: +49 (0) 5037 304-906
E-mail:
obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de
Website: www.obernkirchener-sandstein.de

Vertegenwoordigingsbevoegd bedrijfsleider: Horst Heumann

Ingeschreven in het Handelsregister Amtsgericht Walsrode HRA 203058

PhG: Wesling Obernkirchener Sandstein Verwaltungs GmbH is geregistreerd in het Handelsregister Amtsgericht Walsrode HRB 205897

BTW-identificatienummer volgens § 27a Umsatzsteuergesetz: DE304761795

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten. Dit geldt voor zover er geen sprake is van aantoonbaar door opzet of grove nalatigheid van de auteur veroorzaakte schade. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het aanbod zonder aparte aankondiging gedeeltelijk of volledig te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de auteur alleen aansprakelijk, wanneer hij kennis van de inhoud hiervan had, en het voor hem technisch mogelijk was en redelijkerwijs van hem kon worden verwacht het gebruik hiervan te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gekoppelde sites zichtbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde websites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde websites die na het plaatsen van een link veranderd zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van zulke informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt aansprakelijk.

Rechtsgeldigheid
Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan het geldende recht voldoen, dan blijven de overige delen van dit document in hun inhoud en hun geldigheid hierdoor onaangetast. (salvatorische clausule).

Verwijzing naar de bron
OBERNKIRCHEN SANDSTEIN® is een gedeponeerd handelsmerk van Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG
Titelfoto: ©rdonar/
Shutterstock.com

Webdesign, CMS en hosting

Internet Marketing Services GmbH
Nordstraße 17
D-31675 Bückeburg

Telefoon: +49 (0) 5722 - 89 00 500
Telefax: +49 (0) 5722 - 89 00 519
E-mail:
info@ims.de
Website: www.ims.de