Gebouwen

Obernkirchener Sandstein® is duurzaam. Zelfs de meest fijnzinnige decoratieve elementen doorstaan de weersomstandigheden generaties lang. De zandsteen heeft geen onderhoud en geen chemische behandeling nodig en hoeft geen structurele bescherming. Deze lange levensduur is ook economisch zinvol.

Obernkirchener Sandstein® is een ecologisch vrijwel neutraal bouwmateriaal, dat traditie, warmte en elegantie uitstraalt. Onze zandsteen heeft bijzonder goede technische specificaties. Bij dezelfde schijnbare dichtheid is de drukweerstand vier keer hoger dan die van C20/25-beton.

Afdekplaten

Afdekplaten van Obernkirchener Sandstein® vervullen twee functies: ze zijn een decoratief element en tegelijkertijd een constructieve bescherming.

Balusters

Balusters (afgeleid van het Griekse woord balaustion, dat granaatappelbloesem betekent) zijn lage zuilen met meestal een ronde doorsnede. Ze worden ook wel trapspijlen genoemd.

Blindeerstenen

Blindeermetselwerk is de constructief niet dragende, tegen weersinvloeden beschermende omhulling van een bouwwerk. Hiervoor is Obernkirchener Sandstein® bijzonder geschikt.

Gevelplaten

Gevels van Obernkirchener Sandstein® hebben een lange levensduur, zijn ongevoelig voor weersinvloeden en hebben nauwelijks optische verzorging nodig. Dat bewijzen de gevels uit de lange geschiedenis van de Obernkirchener Sandstein®.

Individuele werkstukken

Het werk van de steenhouwer heeft in Obernkirchen een duizendjarige traditie, die van generatie op generatie werd doorgegeven.

Raamdorpels en gevellijsten

Gevellijsten zijn een oud en belangrijk decoratief element in de Europese architectuur. Maar ze hebben ook een constructief doel. Ze beschermen de onderliggende wand tegen weersinvloeden.

Schouwen en haarden

Schouwen en haarden zijn stookplaatsen in het huis om de woonruimte te verwarmen. Schouwen zijn aan de achterwand van een vertrek vast ingebouwde stookplaatsen, waarbij het vooral gaat om de gezelligheid van het kijken naar het vlammenspel.

Steenstrips

Steenstrips zijn platte, vorstbestendige zandsteenplaatjes die worden gebruikt om muren te bekleden. Ze zijn meestal circa 20 millimeter dik.

Trappen

Trappen zijn uit treden bestaande constructies om gemakkelijk en veilig naar boven of naar beneden te gaan.

Vloerplaten

Vloeren van zandsteen zijn tijdloos. In het algemeen geldt zandsteen als poreus en zacht – vaak komen we immers versleten treden of oppervlakken van zandsteen tegen. Maar zoals zo vaak is er een uitzondering: Obernkirchener Sandstein®.

Wandbouwmaterialen

Obernkirchener Sandstein® is een van de oudste wandbouwmaterialen ter wereld. Zandsteen symboliseert waarde en duurzaamheid.

Zuilen

Een zuil is een loodrechte, vrijstaande kolom of drager. Zuilen dragen traditioneel daken, gevels, bogen of arcades van een gebouw. Ze kunnen wanden gedeeltelijk of soms volledig vervangen.