Facadepaneler

Facader beklædt med Obernkirchener Sandstein® har lang levetid, er ufølsomme over for miljøpåvirkninger og kræver kun ringe visuel pleje. Det bærer facader fra Obernkirchener Sandstein®'s lange historie tydelige vidnesbyrd om. For efter 1.000 år er selv de allerfineste stenhuggerarbejder stadig uforandrede – uden pleje, uden kemi, uden konstruktiv beskyttelse. Derfor falder de økonomiske beregninger af produktionsomkostningerne i relation til de efterfølgende omkostninger for en bygning af Obernkirchener Sandstein® da også særdeles fordelagtigt ud.

Som et i økologisk henseende næsten neutralt byggemateriale kræver Obernkirchener Sandstein® teknisk set ingen pleje. Det er økonomisk attraktivt, har lang levetid og er ufølsomt over for frost og miljøpåvirkninger. Det har en kompakt, finkornet overflade kombineret med teknisk fremragende værdier – en bulkdensitet som standardbeton, med en fire gange højere trykstyrke end C20/25-beton. Obernkirchener Sandstein® er et byggemateriale, som udstråler traditioner, varme og elegance eller puristisk kølighed og funktionalitet.